Tin tức

Kiến thức cơ bản về điện tử

Về cơ bản linh kiện điện tử cũng chỉ là những sản phẩm được tạo ra do nhu cầu cuộc sống của con người. do vậy những linh kiện đó cũng có những mối liên quan và tương đồng với vạn vật trong cuộc sống.\

Nhìn Hình dưới đây ta có thể liên tưởng được rằng.

thứ nhất: dòng điện là dòng các các hạt mang điện tích dương cũng là dòng vật chất. như vậy dòng điện cũng như dòng nước thôi. vẫn chảy từ nơi cao ( điện áp cao ) đến nơi thấp ( điện áp thấp )

Thứ 2: Nguồn điện là nơi chứa các điện tích* ( Chứa Nước ) là nơi cung cấp điện. có thể xem như 1 hồ nước, bình nước, ….

Thứ 3: Linh Kiện bán dẫn là các khóa điện tử ( Van nước ) nhiệm vụ là điều chỉnh dòng điện từ nguồn đổ sang tải nhiều hay ít.

Thứ 4: Điện trở là linh kiện dẫn điện đi đến các linh kiện bán dẫn – như vậy được xem như dây ống cấp nước. tùy theo giá trị điện trở mà tương ứng ống nước to hay nhỏ.

Mối tương quan điện áp và dòng điện

Related posts

Leave a Comment